Procházet zdrojové kódy

infra/main.tf: Always trigger deployment of static files upon apply

article-mikrotik-hap-ac-openwrt
Collin J. Doering před 1 rokem
rodič
revize
d9fc946d33
Signed by: rekahsoft GPG Key ID: 7B4DEB93212B3022
1 změnil soubory, kde provedl 4 přidání a 0 odebrání
  1. +4
    -0
      infra/main.tf

+ 4
- 0
infra/main.tf Zobrazit soubor

@ -387,6 +387,10 @@ resource "aws_cloudfront_distribution" "cdn_redirect" {
}
resource "null_resource" "deploy_app" {
triggers = {
always = uuid()
}
provisioner "local-exec" {
interpreter = ["bash", "-c"]
command = <<SCRIPT


Načítá se…
Zrušit
Uložit