Przeglądaj źródła

infra/main.tf: Always trigger deployment of static files upon apply

article-mikrotik-hap-ac-openwrt
Collin J. Doering 1 rok temu
rodzic
commit
d9fc946d33
Podpisane przez: rekahsoft ID klucza GPG: 7B4DEB93212B3022
1 zmienionych plików z 4 dodań i 0 usunięć
  1. +4
    -0
      infra/main.tf

+ 4
- 0
infra/main.tf Wyświetl plik

@ -387,6 +387,10 @@ resource "aws_cloudfront_distribution" "cdn_redirect" {
}
resource "null_resource" "deploy_app" {
triggers = {
always = uuid()
}
provisioner "local-exec" {
interpreter = ["bash", "-c"]
command = <<SCRIPT


Ładowanie…
Anuluj
Zapisz