POC setup and deployment of a kubernetes cluster for use as a personal compute platform
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 

492 B

Terraform DigitalOcean POC

This is a proof of concept for deploying a kubernetes cluster on DigitalOcean that can be used as my personal compute platform.

Set DigitialOcean Token for use by terraform provider

export DIGITALOCEAN_TOKEN="$(yq -r '."access-token"' ~/.config/doctl/config.yaml)"

Deploy

terraform init
terraform plan --var-file=default.tfvars --out out.plan
terraform apply out.plan

Note: Currently no remote state is used for this project